top of page

בתי מרקחת

טכנולגיית אחסון אוטומטית עבור תרופות.

רוב בתי המרקחת מקצים שטח גדול מהאמור להיות שטח מדף רווחי, לאחסון תרופות.

pharmapost מאפשרת לבתי המרקחת להעביר את אחסון התרופות למקום מרוחק יותר (למשל מחסן), ולשנע את התרופות בתהליך אוטומטי ומהיר, הישר לדלפק המכירה.

מערכת השינוע הפנאומטית של ארוקום פותרת בעיות של נגישות, מרחק וזמינות, וכן מייעלת את מתן השירות ללקוח

כיצד מערכת דואר פנאומטי פועלת?

מערכת דואר פנאומטי מורכבת ממספר מרכיבים עיקריים: מפוח המייצר את כוח היניקה או הדחיסה, לצורך השינוע, באופן התואם את תכולת הקרוניות. קרוניות בגדלים שונים המותאמות לקוטר הצנרת, כדי להכיל את החומרים המיועדים לשינוע. בחירת היעד למשלוח וקליטת הקרוניות מתבצעים בתחנות הקצה. חיבור התחנות ברשת צינורות מתבצע על ידי מפצלים. מפצלים אלו מנתבים את תנועת הקרוניות ברשת הצינורות . בכדי שכל המערכת תפעל בצורה נכונה משולבת מערכת לשליטה ובקרה על הפעולות המבוצעות.

bottom of page