top of page

פינוי פסולת אורגנית

במפעלי המזון ובמטבחים הקיימים היום פינוי האשפה האורגנית הינו חלק מתהליך לוגיסטי אשר חייב להתנהל ביעילות עם דגש על היגיינה מרבית.
על פי השיטה הנהוגה כיום, מרכזים את כל האשפה לפחי אשפה הפזורים בעמדות היצור וההכנה במטבח. לאחר מכן העובדים משנעים ידנית את הפחים אל קונטיינר בחדר אשפה יעודי, מחוץ לאזור המטבח.
במרבית המקרים שינוע בצורה כזו יוצר מפגעים היגייניים, זיהומים,ריחות רעים ומוקד למזיקים ומעופפים.
מערכת משולבת בריהוט המטבח, מאפשרת לפנות את הפסולת האורגנית במהירות,ישירות מנקודת העבודה אל קונטיינר אטום הנמצא מחוץ לתחום המטבח.
המערכת משלבת צנרת שיונקת ומשנעת את הפסולת האורגנית בואקום בקלות ובפשטות.

  • המערכת משפרת את השינוע בתהליך יצור המזון.

  • מקטינה את הסיכון להתפתחות חיידקים ווירוסים.

  • משחררת עובדים ומקום ברצפת היצור – אין צורך בפחי אשפה פתוחים המדיפים ריחות לא נעימים.

10

תאור מרכיבי המערכת:

  • עיצוב מערכת מותאם לריהוט ותחנות העבודה במטבח.

  • פתחי כניסת פסולת - עשויים מנירוסטה, כוללים התקן שטיפה ולוח הפעלה, מגרסה לטחינת אשפה אורגנית (אופציונאלי).

  • צנרת/מערכת שסתומים – צנרת ואקום עשויה מנירוסטה או צינור ואקום PVC בקטרים 120-200 מ"מ, מערכת שסתומים ליניקה במהירות גבוהה.

  • קונטיינר לאשפה אורגנית - מיכל וואקום אטום לקליטת האשפה,כולל מערכת לניקוז הנוזלים, ריקון הקונטיינר מבוצע באמצעות משאית שאיבה או שינוע למקום ההטמנה או המיחזור.

  • חדר מכונות - משאבת ואקום וממיר תדר/מהירות

       מערכת סינון

       מדחס ומייבש מים

       מערכת בקרת ואקום

  • שליטה ובקרה- מערכת שליטה ובקרה – PLC.

bottom of page