top of page

שינוע כספים

בתחנות דלק, בנקים וסופרמרקטים, נקודת המכירה וכן האזור שבינה לבין הכספת, הוא אזור לא מאובטח. במקרים אלו מערכת השינוע הפנאומטית ממזערת את הסיכון, ומונעת את אחסון הכספים באזור הלא מאובטח.

ארוקום מציעה מבחר רחב של אפשרויות, הכוללות מערכות מגוונות לשינוע של שטרות ומטבעות.

כיצד מערכת דואר פנאומטי פועלת?

מערכת דואר פנאומטי מורכבת ממספר מרכיבים עיקריים: מפוח המייצר את כוח היניקה או הדחיסה, לצורך השינוע, באופן התואם את תכולת הקרוניות. קרוניות בגדלים שונים המותאמות לקוטר הצנרת, כדי להכיל את החומרים המיועדים לשינוע. בחירת היעד למשלוח וקליטת הקרוניות מתבצעים בתחנות הקצה. חיבור התחנות ברשת צינורות מתבצע על ידי מפצלים. מפצלים אלו מנתבים את תנועת הקרוניות ברשת הצינורות . בכדי שכל המערכת תפעל בצורה נכונה משולבת מערכת לשליטה ובקרה על הפעולות המבוצעות.

bottom of page