top of page

פינוי פסולת פנאומטי

קבוצת ארוקום ישראל מציעה פתרון יעיל ובטוח לטיפול ושינוע הפסולת משטחי המגורים תוך מתן פתרונות אוטומציה מושלמים לצרכי ההפרדה במקור לסוגי הפסולת השונים
מערכת לפינוי אשפה ביתית מבוססת על שאיבה פנאומטית של האשפה לסוגיה השונים מנקודות הקליטה בבניין או ברחוב ועד לנקודת האיסוף והטיפול המרכזית.
המערכת משנעת את האשפה ללא מגע יד אדם בתוך צנרת תת קרקעית או עילית לטרמינל ראשי במקום מרוחק,בדרך כלל מחוץ לשכונת המגורים.
בטרמינל נאספת האשפה הממוינת ע"פ סוגיה השונים במכולות וכאן מתבצע תהליך דחיסה על מנת לצמצם את נפח האשפה.
בגמר התהליך מפונה האשפה במשאיות לאתר מורשה להטמנה ו/או טיפול בפסולת למחזור.

בשטחי מגורים,המערכת בנויה במקביל לתשתית העירונית כגון מים חשמל תקשורת וביוב.
מערכת פינוי פסולת פנאומטי פותרת את הצורך בחדר אשפה מרכזי ומבטלת מטרדים במתחם המגורים והשכונה כגון: זיהום אוויר,מחלות,ריחות רעים ורעש הנובע מגרירת הפחים ע"י פועלי האשפה.
כמו כן, נוצרת הפחתה דרסטית בזיהום האוויר,הרעש ופקקי תנועה מעיקים הנגרמים כתוצאה מתנועת משאיות האשפה ברחובות והפרעות שונות בפינוי האשפה.

השלכת פסולת ביתית הופכת להיות קלה ופשוטה ומאפשרת הפרדה במקור לסוגים שונים כגון:
פסולת רטובה – פסולת יבשה - פסולת נייר וקרטון - פסולת פלסטיק.
בפועל, המשתמש משליך את האשפה המופרדת בשקית ניילון ל"פתח קליטה ".
פתח הקליטה מותקן בתוך המבנה או מחוץ לו כאשר לכל סוג אשפה יש פתח משלו ,או לחילופין פתח אחד מרכזי בעל לחצנים שליחה הבוררים בהתאם לסוגי האשפה.
האשפה נאגרת בתוך מחסנית בתחתית "פתח הקליטה".

מערכת הבקרה המרכזית שולטת באמצעות מגופים וחיישנים על כל התהליך.
על פי פקודה יפתח המגוף את הצינור ויעביר את האשפה שנאגרה ישירות למכולה המיועדת בטרמינל.
בתנאי מרחק מסוימים האשפה תשאב ישירות לטרמינל הראשי ללא אגירה מוקדמת.
האוויר הנשאב מהצנרת מסונן ומטופל באמצעות מסננים מיוחדים בטרם הגיעו למפוחים
המערכת ממוחשבת לחלוטין ומנוהלת באמצעות בקר מרכזי המאפשר שליטה ובקרה מלאה
המערכת מאפשרת שליטה מרחוק על פעולותיה לצורך בקרה ותמיכה מיידית בכל עת.

מערכת פניאומטית לפינוי אשפה נבנית ומתוכננת לפי סוג הבניה למגורים .
במגדלים רבי קומות נבנה חדרון קטן בכל קומה עם פתחי כניסה לכל סוג אשפה. האשפה נזרקת לתוך "שוטים" ונופלת בנפילה חופשית או בוואקום לתחתית השוט בדרך כלל בקומת הקרקע או המרתף.
על צנרת השילוח מותקנות יחידות פיצול חכמות המנתבות את האשפה לפי סוגיה למכולה המתאימה בטרמינל השכונתי.

בבינוי של יחידות צמודות קרקע נהוג להציב מתקן קליטה במדרכה המשרת מספר יחידות דיור. אופן הפעולה זהה כך שמתקן הקליטה מחובר לצנרת התת קרקעית אליו נכנסת האשפה ונשאבת לטרמינל השכונתי.

ערכו של מבנה בעל מערכת פינוי אשפה פנאומטית הינו גבוה יותר מהמבנה המסורתי.

תמונות להמחשה מאתר MariMatic

MariMatic.jpg
bottom of page