top of page

תעשייה ומחסנים

בענף התעשייה, מסמכים כגון תעודות משלוח ואישורים נשלחים בין המחלקות השונות והמרוחקות. רכיבים נשלחים בדיוק בזמן מהמחסן אל אולם הייצור. דגימות נשלחות למעבדה לבדיקות איכות. מערכת השינוע הפנאומטי של ארוקום עונה על צורכי השינוע של הארגון, ומשנעת את אלו במהירות וביעילות.

כיצד מערכת דואר פנאומטי פועלת?

מערכת דואר פנאומטי מורכבת ממספר מרכיבים עיקריים: מפוח המייצר את כוח היניקה או הדחיסה, לצורך השינוע, באופן התואם את תכולת הקרוניות. קרוניות בגדלים שונים המותאמות לקוטר הצנרת, כדי להכיל את החומרים המיועדים לשינוע. בחירת היעד למשלוח וקליטת הקרוניות מתבצעים בתחנות הקצה. חיבור התחנות ברשת צינורות מתבצע על ידי מפצלים. מפצלים אלו מנתבים את תנועת הקרוניות ברשת הצינורות . בכדי שכל המערכת תפעל בצורה נכונה משולבת מערכת לשליטה ובקרה על הפעולות המבוצעות.

bottom of page